Durant el 2015 l’Associació de Joves Empresaris (AIJEC) ha impulsat un curs per fomentar un canvi de paradigma basat en valors i consciència per als empresaris catalans. ‘Empresaris Conscients’ ha estat un cicle de nou classes magistrals que ha abordat diferents conceptes per al seu desenvolupament personal i lideratge.